Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1981, str. 268, meki pov...

589 RSD
2 knjige, englesko i srpsko izda...
Oblast: Knjizevnost

2 949 RSD
Knjige 1-2, Beograd 1988, str. 1...
Oblast: Istorija

1 999 RSD
Beograd 1976, str. 378, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Andre Žid

649 RSD
Beograd 1960, str. 302, meki pov...
Oblast: Istorija

543 RSD
Beograd 1986, str. 240, tvrdi po...

413 RSD
Beograd 1996, meki povez, stanje...
Autor: Ivo Andrić

471 RSD
Beograd 1970, str. 166, meki pov...

353 RSD
Beograd 1987, meki povez, stanje...
Oblast: Filozofija

589 RSD
Beograd 2000, str. 250, tvrdi po...

569 RSD
Beograd 1967, str. 561, tvrdi po...

1 398 RSD
Beograd 1987, str. 158, meki pov...

395 RSD
Edicija: Erotikon. Beograd 1984,...
Oblast: Knjizevnost

159 RSD
Beograd 1984, str. 604, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost

2 241 RSD
Beograd 1983, str. 99, meki pove...
Oblast: Knjizevnost

209 RSD
Beograd 1984, str. 174, meki pov...
Oblast: Knjizevnost

342 RSD
Beograd 1987, str. 180, meki pov...
Oblast: Knjizevnost

496 RSD
Beograd 1964, str. 218 : ilustra...

589 RSD
Beograd 1966, str. 580, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost

749 RSD