Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1968, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

496 RSD
Beograd 1964, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Jan Potocki

797 RSD
Kosmos, Beograd 1990, str. 320,...
Autor: Ester Coen

974 RSD
Beograd 1962, str. 257, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost

413 RSD
Beograd 1978, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost

997 RSD
Beograd 1985, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Istorija

897 RSD
Beograd 1989, str. 170, tvrdi po...

649 RSD
Knjige 1-2, Beograd 1976, tvrdi...
Oblast: Sociologija
Autor: Veber Maks

3 422 RSD
Beograd 1963, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Angas Vilson

409 RSD
1. izdanje, Beograd 1947, meki p...
Oblast: Poezija

3 539 RSD
Beograd 1950, tvrdi povez, stanj...
Autor: Plutarh

589 RSD
Beograd 1983, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Poezija
Autor: Grupa autora

1 179 RSD
Beograd 1964, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Angas Vilson

589 RSD
Edicija: Erotikon. Beograd 1988,...
Oblast: Filozofija
Autor: Mišel Fuko

1 698 RSD
Beograd 1980, meki povez, stanje...

471 RSD
Književni pogledi, Beograd 1980,...
Autor: Valeri Pol

589 RSD
Beograd 1966, str. 293, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost

353 RSD
Beograd 1967, str. 669, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Viktor Igo

850 RSD