Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1947, str. 519, meki pov...

454 RSD
Beograd 1954, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

460 RSD
Beograd 1965, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

443 RSD
Beograd 1958, tvrdi povez, stanj...
Autor: Ivo Andrić

496 RSD
Beograd 1957, meki povez, stanje...

468 RSD
Beograd 2006, tvrdi povez, stanj...

1 994 RSD
Reprint izd. iz 1933, Beograd 19...
Oblast: Istorija

1 769 RSD
Beograd 2009, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Istorija

649 RSD
1. izdanje, Beograd 1957, meki p...

1 398 RSD
Beograd 1981, tvrdi povez, stanj...

2 189 RSD
Beograd 1950, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Filozofija
Autor: Holbah Pol

690 RSD
I. izdanje, Beograd 1950, tvrdi...

589 RSD
Beograd 1987, str. 271, tvrdi po...

589 RSD
1. izdanje, Beograd 1954, meki p...
Oblast: Poezija

897 RSD
Beograd 1969, str. 390, tvrdi po...

797 RSD
Beograd 1986, tvrdi povez, stanj...

589 RSD
Beograd 1957, str. 585, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Grevs Robert

679 RSD