Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Primerak sa posvetom autora, 1....

4 129 RSD
Beograd 1953, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Istorija

589 RSD
Beograd 1981, tvrdi povez, stanj...

0 RSD
Beograd 1990, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

696 RSD
Beograd 1968, meki povez, stanje...

1 947 RSD
Beograd 1959, meki povez stanje...

496 RSD
Beograd 1964, meki povez stanje...

496 RSD
Beograd 1984, meki povez, stanje...
Oblast: Sociologija

395 RSD
Beograd 1993, str. 166+2 ilustr....

1 487 RSD
Beograd 1964, tvrdi povez sa omo...

0 RSD
Beograd 1989, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Nagib Mahfuz

696 RSD
Beograd 1987, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

499 RSD
Beograd 2006, meki povez, stanje...
Oblast: Poezija

531 RSD
Beograd 1984, tvrdi povez, stanj...

997 RSD
Beograd 1987, meki povez, stanje...
Oblast: Ostalo

59 RSD
Beograd 1985, meki povez, stanje...
Autor: Isak Asimov

496 RSD