Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1949, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Arhitektura

0 RSD
Beograd 1967, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
Beograd 1964, tvrdi povez sa omo...

395 RSD
Beograd 2002, meki povez, stanje...
Oblast: Nauka

0 RSD
Beograd 1983, tvrdi povez sa pla...

997 RSD
Beograd 1961, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Istorija

496 RSD
Beograd 1973, strana 350, tvrdi...
Oblast: Filozofija

0 RSD
Beograd 1986, tvrdi povez, stanj...

589 RSD
2. izdanje, Beograd 1955, tvrdi...

3 539 RSD
Primerak sa posvetom autora, 1....

4 129 RSD
Beograd 1953, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Istorija

589 RSD
Beograd 1990, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

696 RSD
Beograd 1984, meki povez, stanje...
Oblast: Sociologija

395 RSD
Beograd 1993, str. 166+2 ilustr....

1 487 RSD
Beograd 1964, tvrdi povez sa omo...

0 RSD
Beograd 1987, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

496 RSD