Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1996, tvrdi povez, stanj...

0 RSD
Plava ptica, Beograd 1991, tvrdi...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
Beograd 1986, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Arhitektura

0 RSD
Beograd 1954, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Žan Rasin

0 RSD
Beograd 2000, tvrdi povez, stanj...

0 RSD
Beograd 1968, tvrdi povez sa omo...

0 RSD
Beograd 2007, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost

294 RSD
Beograd 2002, meki povez, stanje...
Oblast: Poezija

471 RSD
Beograd 1990, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Homer

0 RSD
Beograd 1974, tvrdi povez sa omo...
Autor: Ivo Andrić

696 RSD
Beograd 2002, tvrdi povez sa omo...

3 994 RSD
Beograd 2006, meki povez, stanje...

589 RSD
Beograd 1983, meki povez, stanje...

0 RSD
Beograd 1996, meki povez, stanje...

0 RSD
Beograd 1989, meki povez, stanje...
Oblast: Nauka

1 179 RSD
Beograd 2005, meki povez, stanje...

0 RSD
Beograd 1982, meki povez, stanje...
Oblast: Filozofija

0 RSD
Beograd 2001, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Poezija

0 RSD
Beograd 1966, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Arhitektura

0 RSD