Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1978, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
Beograd 1961, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
1. izdanje, Beograd 1961, meki p...
Oblast: Poezija

589 RSD
Beograd 1967, meki povez sa omot...
Oblast: Sociologija

471 RSD
Beograd 1981, meki povez, stanje...

0 RSD
Beograd 1971, meki povez, stanje...
Oblast: Poezija

353 RSD
Beograd 1977, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost

471 RSD
Beograd 1951, meki povez, stanje...

235 RSD
Beograd 1957, meki povez, stanje...

0 RSD
Beograd 1958, meki povez, stanje...

0 RSD
Beograd 1989, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Istorija

785 RSD
Primerak sa posvetom M. Pavlović...

1 474 RSD
Beograd 2005, tvrdi povez, stanj...

0 RSD
Beograd 1995, meki povez, stanje...

1 179 RSD
Knjige 1-2, Beograd 1969, tvrdi...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD