Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1976, tvrdi povez sa omo...

0 RSD
Beograd 1976, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Poezija

0 RSD
Beograd 1987, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Poezija

0 RSD
Beograd 1983, tvrdi povez sa omo...

0 RSD
Beograd 1996, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
Beograd 1966, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Poezija

0 RSD
Beograd 1962, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
Beograd 1964, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
1. srpsko izdanje, Beograd 1936,...

2 195 RSD
Beograd 1972, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
1. izdanje, Beograd 1961, tvrdi...

2 985 RSD
Beograd 1939, meki povez, stanje...
Oblast: Militarija

1 179 RSD
Beograd 1988, meki povez, stanje...
Oblast: Filozofija

0 RSD
Beograd 1984, meki povez, stanje...
Oblast: Istorija

0 RSD
Beograd 1926, meki orig. povez,...

0 RSD