Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Moskva 1974, tvrdi povez, stanje...
Oblast: Ruski
Autor: Ivo Andrić

0 RSD
Beograd 1968, tvrdi povez sa omo...

0 RSD
Knjige 1-15, Beograd 2005, tvrdi...

0 RSD
Beograd 1997, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost

0 RSD
Bibliofilsko izdanje, knjige 1-2...

0 RSD
Beograd 1986, tvrdi povez, stanj...

0 RSD
Beograd 1985, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

1 297 RSD
Beograd 1988, tvrdi povez sa omo...

589 RSD
Beograd 2002, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost

353 RSD
Beograd 2001, tvrdi povez sa omo...

0 RSD
Beograd 1988, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Istorija

589 RSD
Beograd 1962, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Arhitektura

0 RSD
Beograd 1969, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Filozofija

0 RSD
Beograd 1967, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Arhitektura

0 RSD
Beograd 1948, meki povez, stanje...
Oblast: Nauka

589 RSD