Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1988, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

767 RSD
Beograd 1961, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost

1 794 RSD
Beograd 1957, tvrdi povez sa omi...

499 RSD
Beograd 1990, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Istorija

920 RSD
Beograd 1963, str. 290, tvrdi po...
Oblast: Poezija

797 RSD
Beograd 1972, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Filozofija

696 RSD
Plava ptica, Beograd 1978, tvrdi...

1 179 RSD
Beograd 1986, tvrdi povez sa omo...

3 499 RSD
Izdanje reprint, Beograd 1986, p...
Oblast: Istorija

589 RSD
Beograd 1965, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

797 RSD
Beograd 1981, str. 211, meki pov...
Oblast: Knjizevnost

395 RSD
Beograd 1967, str. 214, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost

353 RSD
Beograd 1996, strana 186, tvrdi...

395 RSD
Beograd 1986, str. 209, meki pov...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Kot Jan

490 RSD