Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1991, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

496 RSD
Beograd 1965, tvrdi povez sa omo...

531 RSD
Beograd 1959, str. 288, meki pov...

649 RSD
Edicija: Erotikon. Beograd 1988,...
Oblast: Filozofija
Autor: Mišel Fuko

1 698 RSD
Beograd 1976, meki povez, stanje...
Oblast: Istorija

1 179 RSD
Beograd 1966, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

395 RSD
Plava ptica, Beograd 1979, tvrdi...
Oblast: Knjizevnost

496 RSD
Beograd 1962, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

637 RSD
Beograd 1980, meki povez, stanje...
Oblast: Filozofija

589 RSD
Beograd 1965, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Ginter Gras

943 RSD
Beograd 1955, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Stern Lorens

696 RSD
Beograd 1967, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

353 RSD
Beograd 1964, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

294 RSD
Beograd 1985, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Hose Donoso

707 RSD
Beograd 1967, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Filozofija

693 RSD
Beograd 1968, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

649 RSD
1. izdanje, Beograd 1970, meki p...
Oblast: Poezija

1 179 RSD
Beograd 1988, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

767 RSD