Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Beograd 1962, tvrdi povez sa omo...

687 RSD
Beograd 1988, tvrdi povez, stanj...
Autor: Ivo Andrić

471 RSD
Beograd 1970, meki povez, stanje...

707 RSD
Beograd 1984, meki povez, stanje...
Autor: Kejt Roberts

353 RSD
Beograd 1984, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost

392 RSD
Kadok, Beograd 1984, tvrdi povez...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Edmon Abu

195 RSD
Beograd 1950, tvrdi povez, stanj...
Autor: Plutarh

589 RSD
Beograd 1956, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost

589 RSD
Beograd 1984, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

1 297 RSD
Beograd 1969, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Tibor Deri

897 RSD
Beograd 1966, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Stendal

696 RSD
Beograd 1988, meki povez, stanje...

589 RSD
Beograd 1966, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

649 RSD
Beograd 1982, meki povez, stanje...
Oblast: Sociologija
Autor: Marsel Mos

1 239 RSD
Knjige 1-2, Beograd 1966, tvrdi...

1 199 RSD
Beograd 1981, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Poezija
Autor: Grupa autora

395 RSD