Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Contributi Danteschi, Beograd 19...

649 RSD
Beograd 1972, tvrdi povez, stanj...
Autor: Ivo Andrić

1 357 RSD
Beograd 1972, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost

850 RSD
Beograd 1968, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

589 RSD
Beograd 1951, meki povez, stanje...

490 RSD
Beograd 1949, meki povez, stanje...

260 RSD
Beograd 1962, tvrdi povez sa omo...

687 RSD
Beograd 1988, tvrdi povez, stanj...
Autor: Ivo Andrić

471 RSD
Beograd 1950, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Filozofija
Autor: Holbah Pol

690 RSD
Beograd 1957, str. 585, tvrdi po...
Oblast: Knjizevnost
Autor: Grevs Robert

679 RSD
Ljubljana 1984, tvrdi povez sa o...
Oblast: Knjizevnost

985 RSD
Beograd 1970, meki povez, stanje...

707 RSD
Beograd 1984, meki povez, stanje...
Autor: Kejt Roberts

353 RSD
Beograd 1985, meki povez, stanje...
Autor: Predrag Raos

471 RSD
Beograd 1984, meki povez, stanje...
Oblast: Knjizevnost

201 RSD
Beograd 1962, tvrdi povez sa omo...
Oblast: Knjizevnost

696 RSD
Beograd 1956, tvrdi povez, stanj...
Oblast: Knjizevnost

589 RSD